بازار خريد پوشک نوزاد

آیا با تغییرو تحولات گسترده بازار خرید پوشک نوزادان نیز تغییر نموده است؟ آیا میزان استفاده از پوشک افزایش یافته است؟
در گذشته معمولا از پارچه برای تعویض نوزاد استفاده می‌شده است، اما با توجه به گسترش تکنولوژی بیشتر مردم از پوشک استفاده میکنند.

راحت تر بودن تعویض پوشک سبب شده تا بازار خرید این محصول در تمامی اقشار جامعه افزایش پیدا کنند و بخش عمده ای از بازار محصولات مربوط به نوزادان را شامل شود.